Jump – de dreiging van een invasie

De soldaten in een kazemat zaten zich vaak urenlang te vervelen maar moesten plotseling alert zijn als er een gevecht dreigde. De spanning tussen die twee gemoedstoestanden wordt voelbaar in de installatie van Marcelle van Bemmel. De toeschouwer weet dat er iets gaat gebeuren maar kan zich er niet goed op voorbereiden omdat de pauzes tussen de acties variëren.

Over de lengte van de verduisterde ruimte is een brede strook water aangelegd. Zes levensgrote figuren die door hun stilering doen denken aan de schilderingen van krijgers op klassieke Griekse vazen worden in hoog tempo één voor één aangelicht waardoor de indruk wordt gewekt dat een man over de gracht springt. De sprong gaat heel snel en achteraf vraag je je af of je het wel echt gezien hebt. In het duister klinkt een stem en af en toe de schreeuw van een kraai. Door de reflectie in het water wordt een duizelig makende diepte gesuggereerd. De boog van de sprong herhaalt de ronding van het tongewelf.

 

Fort Ellewout is gebouwd  in 1830, tijdens de periode dat de Belgen voor hun onafhankelijkheid streden. Eenzelfde fort stond aan de overkant van de Schelde en tesamen beheersten zij het verkeer op het water. De oorlog was echter al voorbij voor dat het af gebouwd was.

 

De installatie is gemaakt in het kader van de tentoonstelling Nederland - Belgie  Belgie-Nederland. Hierin paticipeerden Vlamingen en Nederlanders. Curator: John Blaak.