Wisteria 
2005

Installatie bij TENT., Rotterdam

De lichtjes in het water gloeien in onderling wisselend tempo langzaam aan en uit. met tussenpozen klinkt muziek.

icht, water, emmers, parapluframes, tutugaas

17 x 8 x 5 m

zie ook: performance Cool water